ആദരാഞ്ജലികള്‍

ശ്രീ ജോയി വെളുത്തേടത്ത്കുന്നേല്‍(6൦) നിര്യാതനായി.

സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച 3.30 ന് കൂടല്ലൂര് സെന്റ്‌ മേരീസ് പള്ളിയില്‍.

സംപ്രേഷണം – htttp://www.knanayaglobal.com 8:00 pm IST

VIDEO LIBRARY

WhatsApp Image 2018-08-22 at 10.28.19 AMWe are leading high-end creative photography and video studio specialising in wedding photography, personal photography and online live streaming, based in Kidangoor, Kottayam, Kerala.

Your One Stop Shop for All Digital Photography, Videography and Live Streaming Services.

Phone: 94472 30314  |  Email:info@knanayaglobal.com

Click Here to View More Videos

Kokkappallil Digital Studio

Contact Us